The Good Samaritan in you

ADVERTISING

The Good Samaritan in you

HELLO MGA Kababayan! Sa buwang ito pag-usapan naman natin ngayon ang kakayanan ninyong makinig at tumulong sa paglutas ng mga suliranin ng inyong pamilya kahit kayo ay malayo sa kanila. Gawin ang simpleng activity na ito para matulungan kayong usisain ang kakayanan ninyo:

 

Una, magbigay ng pangalan ng isang tao na lumapit sa iyo upang humingi ng tulong at suporta. Pag-isipan: Ano ang relasyon mo sa taong ito? Ano ang kanyang hiling?

___________________________________________________________

ADVERTISING

 

Ano ang naging una mong tugon sa kanya? Ikaw ba ay nagtanong pa ng mga detalye? Nakinig ng masinsinan? Nalito sa iyong pwedeng itugon?

___________________________________________________________

Sa pamamagitan ng simpleng chart na ito, masusukat mo kung ikaw ba ay isang taong tagalutas ng problema or tagapagbigay ng panahon/presensya. Ano ka bilang kapwa?

___tagapaglutas ng problema o                                ___tagabigay ng panahon/presensya o

Problem Solver                                                            Presence Giver

tagapaglutas ng problematagabigay ng presensya
o  Matanong sa detalye ng problemao  Nagpapahalaga sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari

o  Nagbabahagi ng mga personal na opinyon sa mga sitwasyon

o  Mapagbigay ng payo (kahit hindi hinihingan nito)

 

o  Nakikinig sa saloobin ng isang taoo  Hindi nagpapahalaga sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari

o  Laging nagtatanong ng “Paano?, Bakit?” upang alamin ang detalye ng isang sitawasyon, imbis na agad magbahagi ng opinyon

o  Naghihintay ng tamang oras para magbahagi at magturo

 

Your objective is to become more of a presence-giver than a problem solver. Para lalong mabuo mo ang iyong sarili at matulungan ng lubos ang iyong mga mahal sa buhay, work towards/ mas maging isang tagabigay ng presensya kaysa isang tagapaglutas ng problema.

 

Continue to be present to your loved ones without worrying about long distance costs. For only £17 for 30days, enjoy a “local” calling experience which is cheaper than standard IDD call rates to the Philippines. Register on: duouk.globe.com.ph/

 

 

 

 

Nais naming patuloy kayong tulungan! Anu-ano pa ang mga gusto ninyong matutunan mula sa amin?

 

I-like si Coach Pia Acevedo sa Facebook at maaari niyo kaming i-message para humingi ng gabay sa pagpapabuti ng buhay.

 

Si Coach Pia Acevedo ay isang kilalang Performance Management Expert, Life Coach at manunulat ng sikat na librong Born To Be A Hero. Siya rin ay CEO ng The OneCORE- isang organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga tao kung paano gumawa ng mainam na desisyon sa buhay.

Pinoy Ekspert
by Coach Pia

ADVERTISING