Tayo ng mag Visita Iglesia!

Tayo ng mag Visita Iglesia!

St-Boniface-Tooting St-James-Church Westminster-CathedralTINUTURING NA mahabang bakasyo nang Mahal na Araw para sa karamihan: panahon upang makapag-relax mula sa stress ngtrabaho at makapag-pahingasabahay o saisang quick spring holiday. Ngunitmagigingmabuti ring balika nang totoong diwang Lent. Isa sa long-standing traditions ng Catholic Church ay angVisitaIglesia, o Seven Churches Visitation. Sa anumangarawng Holy Week, ngunit mas madalastuwing Maundy Thursday o Good Friday, ay nagpapatuloy ang tradisyon ngpagbisitasap itong simbahan.  Nagsimula ang tradisyongito sa pagtatalagani Pope Boniface VIII ng Roman pilgrimage nong 1300 nanagtatakdanang pagbisitasapitong Roman basilicas. Nakarating sa Pilipinas ang tradisyong ito na hanggang ngayon ay ginagawa pa rinng karamihan ngmgakababayannating Pinoy. Madalas rin ay sinasamahanang Visita Iglesiang Stations of the Cross, o angpag-ikotsa 14 o 15 mgatakdang lugar sa simbahan nanaglalarawannghirapni Jesus.

Kung nagbabalakkayong makiisasatradisyong itongayongmahalnaaraw, hetoangilangmga suggestions parasainyo. Lahatnangito ay accessible with London’s massive transport system, kaya naman angmagigingkalbaryonatin ay hindikasinghirap at habananggayakay Papa Jesus.

 

1. St. Patrick’s Roman Catholic Church, Soho Square

Very interesting ang location ngsimbahangito – right smack in the middle of the gay capital of London at against a backdrop of the very busy city life.Ngunithindi nangangahulugan na ipinagbaba walangmgakapatidnating LGBT nadumalosamisa. Sa katunayan may mass time pa nga na espesyallamangparasakanila. To add to that, mayroon ding catacombs namatatagpuanrito. Ang catacombs ay isang network ngunderground passagesnanakatalagasailangmgasimbahannanagsisilbinghimlayanngmgasumakabilang-buhay.

 

2. Corpus Christi Maiden Lane, Covent Garden

Masasabingangisang hidden gem ang Corpus Christi.Very conducive for reflection angsimbahangito with its calm at solemn atmosphere– perfect for those wanting a private conversation with God.Matatagpuanitosapagitanng Covent Garden at Strand. Bilangdagdagkaalaman at trivia, maraming sikat napersonaheangnanalagisa Maiden Lanegayanina Benjamin Disraeli (dating British Prime Minister) at Voltaire (French writer at philosopher). Pagkataposbumisita ay maaringkumainng Fish and Chips saisasamgapinakamatandang restaurants sa London, ang Porters nasikatrinsaibang traditional British food.

 

3. Westminster Cathedral, Victoria

Bagamatkatunognitoang very popular na Anglican church Westminster Abbey, kilalarinang Westminster Cathedral amongst the Catholic church goers lalona among Pinoys. Itoang mother church ng Roman Catholic community in England and Wales. Surely you won’t miss it dahilsanakatatawag-pansinang architecture ngsimbahangito, with tiled mosaic decorations and intricate ceiling interiors.Ditonagmisasi Pope Benedict XVI nangdumalawsiyasa UK. At kung kayo ay updated saPinoy Showbiz, nagmisarinsi Kris Aquino nang nagbakasyon siyakasamaang kanyang dalawanganakkamakailan.

 

4. St. Boniface Catholic Church, Tooting

Buhaynabuhayang Catholic life sa St. Boniface Catholic Church along Mitcham Road in Tooting. MalakiangPinoy community sanasabinglugar, at isaitosa go-to churches ngayongmahalnaaraw. Bukodsa stations of the cross, angpagpuntadito ay magpapakitang natatanging 20th century architecture ngsimbahan.

 

5. Parish of Our Lady of Mt. Carmel and Saint Simon Stock Church, Kensington

Situated in the beautiful area of Kensington, maganda ring sadyainangsimbahang itoparasainyongpagninilay at VisitaIglesia. 150 taonnaangsimbahan at nananatilingmatatagna Carmelite community. TuwingBiyernessapanahonng Lent, saganapna ika-6 nggabipagkataposng mass, ay nagkakaroonng stations of the cross namaaariniyonggawing parte nginyong Lenten season.

 

6. St. George’s Cathedral, Southwark

Ang St. George’s Cathedral ay ang Mother Church of the Archdiocese of Southwark at matatagpuanmalapitsa Imperial War Museum, walking distance mulasaiba’t-ibang London landmarks gayang Westminster Bridge at London Eye. Very richang history nito, nanakaranasng 1941 bombing noongpanahonng Second World War. Pagkataposng reconstruction, naging bukasmuliitosapublikonoong 1958 at kasalukuyang nagsisilbing tahananngmalawakna ethnic variety of churchgoers including Latin Americans at Asians.

 

7. St. Mary’s Roman Catholic Church, Cadogan Street, Chelsea

Ang St. Mary’s Church ang isasapinakaunangsimbahan for Roman Catholics sa London nanaitatagnoong 1794. Gaya ng ibangsimbahansalistahangito, malakiang Filipino community napumupunta ritoupangmagsimba. Ngayong mahal na araw, inaanyayahanrina ng mga katoliko na tumanggap ngsakramentongkumpisal. Maraming schedule ang St. Mary’s parasakumpisal. TuwingSabado, 10:30-11am at 5:45-6:15pm, at tuwing Linggo naman sa ganap na 6pm to 6:25pm.

 

Hindi tulad sa Pinas, ordinaryong mga araw lamangang Kuwaresma para sa iba ng taga London dahil alam naman natin na very multicultural at diverse ang siyudad na ito. Para naman sa mga kababayan nating Katoliko, lalo nasa mga bagong dating palang dito sa London, marahil ay lingid sa kanila ng kaalaman na marami palang simbahan dito na maaring pasyalan ngayong Mahal na Araw upang magtika. Kung hindi kaya ng oras na makumpletoang 7 simbahan ay pwede pa rin gawing makabuluhan ang panahon na ito at gunitain ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus.

 

By Icy Anabo