PBB Teens Again and Again!

PBB Teens Again and Again!

PBB Teens Again and Again!PACK-UP NA ang Pinoy Big Brother Teen Edition 4 pero ang lakas pa ring maka-PBB Teens ng eksenang ito nina PBB housemates Myrtle Sarrosa at Yves Flores na natiktikan namin sa facebook. Tama ‘yan mga bata, hanggang noo lang muna, ha? Huwag na lalampas sa ibaba at baka may mabuong bigla, afraid of the darkness!

 

SYER-SYER SA EFBI!

Ni Dani Flores