Lola ng celebrity, wish na ma-rape ang apo!

ADVERTISING

MALALIM, MADAMDAMIN at malaman ang panayam ng isang programa sa lola ng isang tanyag na babaeng personalidad. The granny could not help but vent her emotions towards her granddaughter, dahil aniya’y nagbago na raw ito lalung-lalo na sa pakikitungo nito sa kanyang ina, her daughter.

Pero laking gulat ng TV crew (the interview took place at the subject’s residence) nang pakiusapan sila ng lola na pahintuin muna ang pagtutok sa kanya ng camera.

ADVERTISING

“Alam n’yo,” the elderly paused in mid-sentence, “ang sama nga ng iniisip ko eh?”

The crew eagerly asked, “Bakit, ano po ‘yon, ‘la?”

Bumuntong-hininga raw muna ang lola sabay sabing, “Nananalangin nga ako na may mga lalaking kainuman ang apo ko, eh. Tapos, ‘pag nalasing siya, gagahasain siya nu’ng isa sa mga ‘yon. At ‘yun ang makakabuntis sa kanya! O, nakapatay ba’ng  camera n’yo?”

ADVERTISING

By Ronnie Carrasco III

ADVERTISING