Love Compatibility: (Kaye Abad – Guji Lorenzana) Saan man sa Puso

Love Compatibility: (Kaye Abad – Guji Lorenzana)  Saan man sa Puso

Screen Name: Kaye Abad
Real Name: Katherine Grace Cosme Abad
Birthday: May 17, 1982
Zodiac Sign: Taurus
Symbol: The Bull
Ruling Planet: Venus
Quality: Fixed
Element: Earth

Screen Name: Guji Lorenzana
Real Name: Gregory Mangindin Lorenzana, Jr.
Birthday: May 11, 1982
Zodiac Sign: Taurus
Symbol: The Bull
Ruling Planet: Venus
Quality: Fixed
Element: Earth

NAKU, NAKU, NAKU! Mukhang hindi nga mapipigilan ang tibok ng puso lalo na kapag ito ay nagsalita. At mukhang hindi lang ito nagsasalita para kay Guji dahil mukhang sumisigaw ang kanyang puso! Sumisigaw nga ba ito para kay Kaye? Or palabas lang ba ito para sa ikabubuti ng kanilang love team? Hmmm!

Talaga lang, ha?! Pero bakit nga ba nagkaroon ng issue na malagkit daw ang tingin ng commercial model at DJ sa 27-taong gulang na dalaga? Aba’y may ibig sabihin ‘yan! Ngunit umamin naman ang binatang recording artist na attracted siya kay Kaye dahil type na type niya ang aktres. Siyempre, hindi rin malayo na tuluyang mahulog ang kanyang loob sa ka-love team kahit na mukhang nasa getting-to-know stage palang sila ng kanilang pagsasama!

Pero siyempre, para rito sa atin, hindi na natin kailangang manghula! Puwedeng-puwede natin silang pagtambalin at tingnan kung talagang bagay nga sila sa isa’t isa! Kaya’t ano pa ang hinihintay natin, check na natin ang kanilang love compatibility para magkaalaman na!

Pareho silang isinilang sa buwan ng Mayo at siyempre pareho silang napapasailalim sa zodiac ng Taurus, ang Toro! At katulad ng hayop na kanilang katuwang, kapwa sila maaasahang tao, mga dedicated na indibidwal at mapagmahal sa kalikasan.

Sa pagitan ng dalawang Taureans, ang pakikipag-commune sa kalikasan ang isa sa magandang paraan upang mas lalo pang tumindi ang kanilang samahan. At dahil nga sa pareho ang kanilang zodiac, mataas ang kanilang love compatibility at s’wak na s’wak ang kanilang pag-uugali. Bukod pa rito, mas madali nilang maintindihan ang bawat isa lalo na kapag nagkakaroon ng problema sa relasyon nila.

Ngunit kung ano ang nagpapalakas sa kanilang pagsasama, siya ring nagpapahina rito. Pareho silang may matigas na ulo at kapwa nila pinanghahawakan ang kanilang opinyon. Sa oras ng pagtatalo, parehong hindi sila matitinag hangga’t hindi nagpaparaya ang isa sa kanila. Bukod pa rito, dahil nga sa ang zodiac nila ay nangangahulugan ng stability, maaaring maging monotonous ang kanilang pagsasama.

Datapwa’t hindi nila kailangang malungkot sa kanilang pagtitinginan. Ang tanging paraan upang malagpasan nila ang mga problema sa kanilang pagsasama ay maging maunawain sa bawat isa. Kailangan lang nilang maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matatagumpayan nila ang bawat pagsubok na darating.

Kailangan ding ipaalala kay Guji at Kaye na ang pagsasama nila ay hindi para sa kanilang sarili kundi’y para sa kanilang dalawa. Kung susundin nila ito, walang kaso na sila ay magiging maligaya sa bawat isa – puno ng pagmamahalan, romansa, tiwala at pagkakaintindihan para sa kanilang kinabukasan.

by Jerome Caraballa