Hula-hulaan 05/05/14

ADVERTISING
Tanong: Sino naman ang may isang ngipin? Sagot: Si Vilma San-tooth. Hehe!
Tanong: Sino naman ang may isang ngipin?
Sagot: Si Vilma San-tooth. Hehe!
Tanong: Sino ang mas maraming ngipin? Sagot: Si Edgar Mor-teeth
Tanong: Sino ang mas maraming ngipin?
Sagot: Si Edgar Mor-teeth
Tanong: Sinong artista ang maraming ngipin? Sagot: Si Ma-teeth
Tanong: Sinong artista ang maraming ngipin?
Sagot: Si Ma-teeth

Photos by Fernan Sucalit & Luz Candaba

Text by MK Caguingin

ADVERTISING