Dating 2K lang, 60K na ngayon kada hada: Gay TV Exec, baliw na baliw sa basketbolista!

KILALA N’YO ba kung sino itong  gay TV executive na baliw na baliw sa isang basketbolista?

Ang balita kasi nami ay super dakila o dako ang batkebolista kung kaya naman hindi mabitawan ni gay Tv executive ang ombre.

Palagi raw kinukulit ni TV exec ang friend ni basketbolista para mahada niya ito uli.

At halagang 60k na nga raw ang presyo ni basketbolista ngayon… pero kinakagat pa rin ni TV exec… sa dating 2k… ‘Yun na!

By Fernan de Guzman