Oh Amy!

Simple pero rock! ‘Yan si Cristy ng Jaguar o si Bubble ng Celestina Sanchez A.K.A. Bubble; o kaya naman si Monica Real ng Brutal. O simpleng Esmeralda Dizon Tuazon sa kanyang pamilya o kaya’y Amy … Read More