Tayo ng mag Visita Iglesia!

TINUTURING NA mahabang bakasyo nang Mahal na Araw para sa karamihan: panahon upang makapag-relax mula sa stress ngtrabaho at makapag-pahingasabahay o saisang quick spring holiday. Ngunitmagigingmabuti ring balika nang totoong diwang Lent. Isa sa long-standing … Read More