Napako!

MUKHANG ‘NAPAKO’ na ang mga ngipin ni Rafael Rosell sa kanyang kinakain at hindi na niya ito manguya… kahit ang mga mata eh, ‘napako’ na rin yata kung saan kaya hindi na naintindi na may … Read More