Buffet queens

MALAKI ANG DAPAT ipagpasalamat ng mga artista sa kanilang mga P.A. upang mapanatili nila ang kanilang beauty and poise, laging nakahanda ang kanilang “assistant” na sumaklolo sa kanilang sineserbisyuhang taartits. Kung hindi dahil sa kanila, … Read More