Binalikan ng Childhood Sweetheart

Dear Atty. Acosta, MAGANDANG ARAW po. Isa akong masugid ninyong tagasubaybay sapagkat marami akong natututunan sa pagbabasa ng inyong kolum. Nais ko pong isangguni sa inyo ang sitwasyon ko. Nagkita kami ng aking childhood sweetheart … Read More

Gustong magpakasal sa diborsyado

Dear Atty. Acosta, ISA AKONG masugid ninyong tagasubaybay sapagkat marami akong natututunan sa pagbabasa ng inyong kolum. Nais ko pong isangguni sa inyo ang sitwasyon ko. Nagkita kami ng aking childhood sweetheart sa isang social … Read More

Akala’y Dual Citizen Na

Dear Atty. Acosta, NAIS KO po sanang maliwanagan. Matagal po akong nanirahan sa Amerika at pagkalipas ng sampung taon ay napagkalooban ako ng US citizenship. Ang buong pagkakaalam ko ay dual citizen na ako sapagkat … Read More