Semana Santa ng mga Bituin

LENTEN SEASON is a special time to reflect on the suffering and death of Christ. Ito ang panahon ng pagdarasal at pagsasakripisyo habang tayo ay naglalakad kasama ni Kristo sa Kalbaryo. In this journey, Christ … Read More