Kultura ng Katapatan

NOON TAONG 2004, isinagawa ng Reader’s Digest Magazine ang “Lost Wallet Test” kung saan 80 wallet ang sadyang winala sa Metro Manila at titingnan kung ilan ang magsasauli nito. Sa walumpung wallet na ipinakalat sa … Read More