Isang Dakilang Tycoon

KUNG KAYO ay isang bilyonaryo, handa ninyo bang ilagay sa a-langanin ang kapakanan ng inyong dalawang pinakamamahal na anak para lang maisalba sa siguradong kapahamakan ang dalawang hindi kakilalang kababayan? Ito ang kuwento ni Mr. … Read More