Nahipan ng Hangin

NAKAPANGHIHILAKBOT ANG video na nagpapakita sa pagpatay ng isang ama sa kanyang tatlong-taong gulang na anak na babae sa pamamagitan ng paghampas ng ulo ng bata sa konkretong sahig sa labas ng istasyon ng pulis … Read More