Basahing Mabuti ang Kontrata

MADALAS MAPABALITA ang tinatawag na “contract substitution” o ang pagbago sa kontrata kaiba sa orihinal nito. Halimbawa, sa kontrata rito, ang dapat sahurin ng isang OFW ay $600 pero pagdating sa abroad ay nagiging $300. … Read More

Sino ang Dapat Kasuhan?

  ANG BUMIKTIMA po sa akin ay isang kamag-anak ko na ahente ng isang ahensiya. Legal po ang ahensiya pero ma-tapos akong magbayad ng placement fee ay hindi na gumalaw ang aking papeles. Hanggang ngayo’y … Read More

Pasanin na naman ng OFW!

KAMAKAILA’Y NAGPANUKALA si Rep. Bonoan-David (4th Dist, Manila) na gawing batas ang karagdagang $50 na kokolektahin bawat OFW para sa diumano’y emergency repatriation program. Bilang isa sa mga advocate ng kapakanan ng mga OFW, maaari … Read More

Pekeng e-passport

NATATAN-DAAN KO po na sinabi ng DFA na kaya nag-iisyu sila ngayon ng e-passport ay para mapigilan ang pagpepeke sa pasaporte ng Pilipinas at para masugpo ang human trafficking. Bakit hanggang ngayo’y laganap pa rin … Read More