Pananampalatayang Pilipino

ANG TAUNANG pagdiriwang ng Pista ng Itim na Nazareno ang may hawak ngayon ng record sa pinakamalaking pagtitipon sa buong mundo. Ang 9 na milyong bilang ng mga deboto at mga taong nagpunta noong nakaraang … Read More