15 Araw ng Digmaan

KUNG MAHILIG kayo magbukas ng mga video sa YouTube ay marahil ilang ulit n’yo nang nakita ang mga palabas na “China vs. Philippines,” “China’s strategy in invading the Philippines,” “China invasion of the Philippines,” at … Read More

Biyaheng impyerno!

KAPAG MAPAGAWI kayo sa South Luzon Expressway, mapapansin n’yo na ang left inner most lane ay pang mga pribadong sasakyan lamang. Mayroong mga nakapaskil pa ngang mga paalaala kada isang kilometro na “bawal ang truck … Read More