Sistemang “Palay-Check”, Mas Makadaragdag ng Ani

ANG PAGTATANIM ng palay ay isa sa mga paraang naiisip ng Administrasyong Aquino upang maiahon sa kahirapan ang maraming Pilipino.

Samantalang sa karaniwang nakagawian at tradisyunal na pagtatanim ng palay, nagiging lubhang  magastos para sa mga magbubukid at maraming pagkakataong kailangang bungkalin ang lupa. Sa teknolohiya ng Philippine Rice Research Institute na “palay-check”, ‘di na ito gaanong bubungkalin.

Sa kanilang mga naunang pagsusuri at pag-aaral na matatagpuan sa Lungsod ng Muñoz sa Nueva Ecija, lumalabas na napaka epektibo ng nasabing sistema at kumita pa ng bahagya ang magsasaka ng palay.

“No Tillage and Palay-Check system on rice is aimed in increasing the productivity and net income of farmers, by demonstrating and understanding cost-saving technologies in irrigated rice production. Palay-Check system interventions were focused on land preparation using the no tillage technology,” sabi Ruben B. Miranda, PhilRice Chief

Science Research Specialist.

May mga color coded card na ipinamamahagi sa magsasaka upang makita nila kung ang mga kulay na naroon ay ang kulay ng kanilang palay at buhat doon ay malalaman nila kung tama nang anihin ang kanilang tanim o kaila-ngan pa ng karagdagang atensyon.

(MJ Balaguer)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.