Pagpaparehistro sa PhilHealth, pinadali!

PINADALI AT pinagaan na ang pagpaparehistro sa PhilHealth!

Ayon kay Alexander A. Padilla, Pangulo at Punong Tagapagpaganap ng PhilHealth, pirmadong PhilHealth Member Registration Form (PMRF) na lamang na may kumpletong impormasyon ang kinakailangan upang maging miyembro sa PhilHealth.

“Dahil wala nang napakaraming dokumento bago maging miyembro, magiging madali na para sa ating mga kababayan ang pagpaparehistro sa PhilHealth”turan ni Padilla.

Ang mga nagnanais maging miyembro ay dapat na magsumite ng PMRF na may lagda at kumpletong impormasyon ng miyembro at ng kaniyang qualified dependents sa alinmang tanggapan ng PhilHealth. Iisyuhan sila ng PhilHealth Identification Number (PIN) na ginagamit sa pagbabayad ng kontribusyon, pagkakamit ng benepisyo, updating ng membership profile, at iba pa.

Maaari ring magparehistro online sa eregister.philhealth.gov.ph.

Sa paglagda sa PMRF, pinatutunayan ng miyembro na ang lahat ng impormasyong nakasulat dito ay tunay at tumpak. Ngunit nilinaw ng PhilHealth na maaari pa rin silang humingi ng kaukulang dokumento kung kailangan lamang.

Ang hakbanging ito ay inaasahang magpapadali at magpapabilis sa registration process, bagay na siyang hihikayat sa marami na magpamiyembro.

Idinagdag pa ni Padilla na ang pinadaling registration ay kakambal ng pinadaling pag-claim sa mga benepisyo dahil sa case-based payment system na ipinatupad nila sa pagpapasimula ng taong 2014.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.