Mga benepisyo at incentives Sa PhilHealth: Ligal at may sapat na batayan sa batas, makatuwiran at makatarungan sa mga empleyado ng PhilHealth

ANG USAPIN ukol sa bonuses at allowances na diumano ay walang sapat na basehan sa batas ay muling nagbalik dahil sa ulat ng Commission on Audit sa mga Government Owned and Controlled Corporations para sa taong 2012.

Sa nasabing ulat ay binanggit ang PhilHealth (na tumanggap diumano ng P1.6 bilyon) kasama ang 30 iba pang GOCCs na nagpalabas umano ng bonuses sa board of directors at mga empleyado nito nang walang sapat na kapangyarihan o batayan sa batas.

Bagama’t nauna nang nasagot at nabigyang-linaw ng PhilHealth ang isyung ito noon pang Oktubre 2013, hayaan ninyong muli naming ituwid ang hindi makatarungang paratang na ito.

Maliwanag na isinasaad sa Section 16n ng Republic Act 7875 as amended na ang PhilHealth ay may kapangyarihang “mag-organisa ng kaniyang tanggapan, magtakda ng suweldo at humirang ng mga empleyado nito ayon sa pangangailangan at sa rekomendasyon ng Pangulo ng Korporasyon”. Dagdag pa rito ang mga nasabing benepisyo ay ganap na pinagtibay ng Pangulo ng Pilipinas noon pang taong 2007.

Ang mga incentive na ito na ipinagkaloob sa mahigit na 5,800 opisyales at kawani at hindi sa iilan lamang ay nakabatay rin sa Magna Carta for Public Health Workers, bukod pa sa ang marami sa mga ito ay bunga ng Collective Negotiation Agreements (CNAs) sa pagitan ng PhilHealth Management at ng kinikilala nitong unyon ng mga manggagawa.

Bukod sa walang naging umento sa sahod ang mga kawani ng PhilHealth sa nakaraang tatlong taon, ang nabanggit na mga benepisyo ay ipinagkakaloob na sa mga empleyado nito sa nakaraan na anim na taon.

Ang inyong PhilHealth ay sumusunod din sa mga panuntunan ng Governance Commission for GOCCs o GCG at nakahandang sumunod sa magiging resulta ng pag-aaral nila ukol sa standardization ng performance and incentive system para sa mga GOCC.

Nakalulungkot na sa kabila ng aming tugon at masusing paliwanag na isinumite sa COA noong Nobyembre 2013, ang PhilHealth at ang buong kawanihan nito ay ‘di makatuwirang hinuhusgahan at tila ang mahusay naming paglilingkod na nagbunga ng pambihirang pagtaas ng health benefit payments na hindi pa naitala sa aming kasaysayan, pinagbuting koleksiyon, mas malawak at malakas na pakikipagtulungan ng health care providers, mahusay na investments at higit sa lahat ang mataas na satisfaction ratings, ay naisasawalang kabuluhan.

Ang magkaiba naming posisyon ng COA ay sanhi lamang ng magkaibang interpretasyon ng batas at mabibigyang-linaw lamang sa pamamagitan ng Korte Suprema sa takdang panahon.

Patuloy naming ginagarantiyahan na ang inyong kontribusyon ay maingat na ginagamit para sa pagbabayad ng mga benepisyong medikal sa inyo at sa inyong pamilya.

Ang gastusin sa pamamalakad at pagpapatupad ng programa ay maayos at ligal, at ang nabanggit na allowances at incentives ay hindi kailanman lumagpas sa isinasaad ng RA 7875 as amended at ng Magna Carta for Public Health Workers at CNAs, at may pagpapatibay ng Pangulo ng bansa.

Ang mga ito ay naaangkop lamang na ipagkaloob bilang pagkilala sa pagsisikap ng inyong mga manggagawa sa PhilHealth na itaguyod at makamit ang nilalayon ng universal health care na ang bawat Pilipino ay mapagkalooban ng abot-kayang proteksiyong pinansiyal sa pamamagitan ng social health insurance.

Amin pong inuulit na bukas ang aming mga tanggapan at libro sa anumang pagsisiyasat ukol sa katayuan at pamamahala ng inyong pondo na mataimtim naming pinaninindigan na hindi nawawaldas o nananakaw.

Muli po kaming nananawagan sa inyong suporta sa aming hangarin na “Bawat Pilipino, Miyembro. Bawat Miyembro, Protektado. Kalusugan Natin, Segurado”.

 

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.