KWF Aklat ng Bayan, makikipista sa Araw ng Aklat at Karapatang-Ari sa 23 Abril!

MAKIKIPISTA ang mga Aklat ng Bayan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Pandaigdigang Araw ng Aklat at Karapatang-Ari sa 23 Abril 2017, Quezon Memorial Circle, Lungsod Quezon. 

Nása pangangasiwa ng Pambansang Lupon sa Pagpapaunlad ng Aklat (NBDB) ang inilaan na araw na ito para sa mga mambabasa at tagapagtaguyod ng karapating-ari. Tampok dito ang merkado ng mga aklat mula sa iba’t ibang Filipinong pabliser, imprenta ng mga pampanitikang t-shirt, storytelling, palihan, at talakay hinggil sa mga aklat. 

Mula sa mga isinaling klasikong akda nina Shakespeare, Plato, Hemingway, Dickens, at iba pa, hanggang sa mga sangguniang aklat hinggil sa wika  at kulturang Filipino, mabibili  ang higit 50 titulo ng Aklat ng Bayan (ANB) sa murang halaga. 

Nagsimula ang ANB ng KWF noong 2013 at nilalayon nitong bumuo ng isang Aklatan ng Karunungan na nagtatampok sa wikang Filipino bílang wika ng paglikha at pananaliksik. Ilan sa mga aklat nito ay naging nominado sa prestihiyosong National Book Awards.

Milyong-milyong tao ang nagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Aklat at Karapatang-Ari tuwing 23 Abril mula pa nang iproklama ito ng UNESCO noong 1995. Pinagtitipon-tipon nito ang mga mambabasa’t pablisher upang magkaroon ng diyalogo at ipagbunyi ang kapangyarihan ng mga aklat bílang bukal ng karunungan at katutubong kalinangan. 

Bukás at libre ang pagdalo sa araw na ito. May inihandang mumunting laro at papremyo sa mga bibisita sa booth ng KWF.  Bahagi ang Araw ng Aklat at Karapatang-Ari ng ikatlong Buwan ng Panitikan ng Filipinas na may temang Banyuhay: Panitikan. Pinangunguhan ito ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining (NCCA), KWF, at NBDB. 

Para sa karagdagang detalye, maaaring bumisita sa http://booksphilippines.gov.ph o sakwf.gov.ph. Maaari ding tumawag sa 736-2519 para sa mga tanong hinggil sa  KWF Aklat ng Bayan.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.