KALBARYO NA NAMAN NG OFW

AKO AY MAGTATATLONG taon na rito sa Saudi. May kapatid akong nagtatrabaho rin dito bilang DH. Baguhan pa lang siya sa trabaho. Magkalayo kami ng tirahan. Ang layo ng bahay niyang pinagtatrabahuhan mula sa embassy natin dito ay halos 200 kilometro. Minsan, may nais siyang itanong sa mga tauhan ng ating embahada kaya’t nagpasiya siyang magpunta roon. Wala siyang makuhang ibang sasakyan kaya’t nag-taxi na lang siya.

Kamalas-malasan, luku-luko ang driver ng nasakyan niyang taxi. Kung saan-saan siya idinaan, nagpasikut-sikot para mapalaki ang pamasahe niya. Dahil dito, ang ginastos niya sa taxi ay halos katumbas ng isang buwang suweldo niya. Ang inireklamo pa naman niya sa embassy ay ang ‘di pagpapasahod sa kanya ng amo niya.

Wala kayang magagawang sistema ang ating gobyerno para mabawasan naman ang ganitong kalbaryo na dinaranas ng ating mga kababayan sa ibang bansa?—Dionisio ng Tagkawayan, Quezon.

MARAMI NA KAMING natatangap na reklamo tungkol sa bagay na iyan. Minsan pa ngang nangyayari na matapos ang mahaba at magastos na biyahe, pipila pa nang ilang oras ang OFW sa ating mga konsulada o POLO.

Ang maaaring gawin diyan ng ating pamahalaan ay mamahagi ng polyeto o handbook sa bawat bumibyaheng OFW. Sa handbook na ito, nandoon ang mga sagot sa mga pangkaraniwang tanong ng ating mga OFW— tungkol sa suweldo, trato, atbp. Maaari ring ilagay rito ang mga probisyon ng batas tungkol sa remittance at iba pang isinasaad ng Magna Carta for OFW. Gayundin, kailangang nandoon din ang mga telephone number sa abroad at dito na maaaring tawagan ng OFW o kanilang pamilya sa oras ng emergency.

Liban pa rito, maganda ring umiikut-ikot ang mga tauhan ng embahada o konsulada sa mga lugar na tinitirhan o pinagtatrabahuhan ng mga OFW. Kung talagang kulang ang kanilang mga tauhan, mahalagang makaugnay ng ating pamahalaan ang mga NGO o iba pang samahan ng mga OFW.

Sa pamamagitan nito, baka may mga problema o isyu na hindi na gaanong kalaki na ‘di na kailangan pang personal na ipagsadya ng OFW sa mga konsulada o embahada.

LIBRENG PAYO! I-TEXT N’YO AT SASAGUTIN KO!

Maaari n’yo ring i-text ang inyong mga katanungan na may kinalaman sa OFW o iba pang usaping legal sa:

PM <space> saklolaw <space> ang inyong katanungan at i-send sa 2948 (for Globe, Smart and Sun users)

O kaya’y mag-e-mail sa omecandazo@yahoo.com

By Atty. Ome Candazo

LIBRENG PAYO! I-TEXT N’YO AT SASAGUTIN KO!

Maaari n’yo ring i-text ang inyong mga katanungan na may kinalaman sa OFW o iba pang usaping legal sa:

PM <space> saklolaw <space> ang inyong katanungan at i-send sa 2948 (for Globe, Smart and Sun users)

O kaya’y mag-e-mail sa omecandazo@yahoo.com

By Atty. Ome Candazo

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.