Kakulangan sa Enerhiya, Nagpaparalisado sa Bansa

ENERHIYA ANG isa sa mga sangkap na kulang sa bansa kaya ‘di sumusulong at nagiging industriyalisado. Ito ang humigit-kumulang na laman ng talakayan sa pagitan ng mga dalubhasa at ng National Academy of Science and Technology.
Tinalakay ng mga dalubhasa ang ukol sa energy infrastructure ng bansa sa presentasyon ni Jesus Anunciacion, OIC Director IV ng Energy Utilization and Management Bureau ng Department of Energy, mga inobasyon sa renewable energy technology sa bansa sa pangunguna ni Prof. Rowaldo del Mundo, Associate Professor ng Electrical and Electronics Engineering ng UP Diliman, at ang halaga ng kuryente ayon sa Energy Regulatory Commission.
Isa sa pinakamahal ang halaga ng kuryente sa bansa sa buong Asya o ‘di kaya sa buong mundo, isang suliraning balakid sa tunay na pagsulong ng bansa at sinasabi ng mga dalubhasa sa ibayong dagat na isa umano ito sa dahilan upang umiwas ang mga imbestor na mamuhunan sa bansa dahil sa taas ng halaga ng kuryente.

Hindi rin umano pinapayagan agad ang sinuman na mamuhunan sa energy sector dahil sa pinupulitika ng mga pulitiko ang isyu ng enerhiya dahil sa malaki ang ginagampanang papel nito sa pagsulong ng ekonomiya.

(MJ Balaguer)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.