Love is in London!

HINDI SA Paris, kundi ang London ang most romantic city ngayong Valentine’s day! Tiyak na magkakalapit ang dalawang pusong umiibig sa simoy palang ng malamig na hangin, perfect para mahigpit na hug at holding hands … Read More

Pasko na naman!

“It’s the most wonderful time of the year” sabi nga ng pampaskong awitin, Kapaskuhan marahil ang pinakapaboritong panahon ng nakakarami sa atin lalo na sa Pilipinas. Naitala na ang Pilipinas ang may pinakamahabang pagdiriwang ng … Read More

Oia

“WHEN THE sun has set, no candle can replace it” author of the famous Game of Thrones, George Martin said. There are countless islands in the planet that claim to have the most picturesque scenery … Read More

Little Manila in the UK

FOR THE newbies in London and miss the Philippines already, Earlscourt should be the first one in their bucket list. Earlscourt is known as the little Manila of United Kingdom. Earlscourt is one of the … Read More

Tayo ng mag Visita Iglesia!

TINUTURING NA mahabang bakasyo nang Mahal na Araw para sa karamihan: panahon upang makapag-relax mula sa stress ngtrabaho at makapag-pahingasabahay o saisang quick spring holiday. Ngunitmagigingmabuti ring balika nang totoong diwang Lent. Isa sa long-standing … Read More