More online processes for Pag-IBIG members

PAG-IBIG MEMBERS can now conveniently do business with Pag-IBIG Fund for their housing loan-related transactions, through the Pag-IBIG Fund website, www.pagibigfund.gov.ph. Aside from reducing processing time, Pag-IBIG is also beefing up its electronic processes, as it … Read More

Mga buntis, may agarang benepisyo sa PhilHealth

ISANG ESPESYAL na pribilehiyo ang ipinagkakaloob ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) sa mga buntis para mapangalagaan ang kanilang sarili at ang sanggol sa kanilang sinapupunan. Dahil mandato ng PhilHealth ang  pagbibigay ng financial risk … Read More

DTI unveils food innovation hub

IN ITS effort to catapult local micro, small and medium enterprises (MSMEs) into the global market, the Department of Trade and Industry (DTI) through its Philippine Trade Training Center (PTTC), launched an innovation hub specifically … Read More

PhilHealth may mga paalaala sa mga OFWs

MAY ILANG mahalagang paalaala ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) sa mga miyembro nitong Overseas Filipino Workers para sa mas mabilis at mas maginhawang pagkakamit ng mga benepisyong medikal sa ilalim ng National Health Insurance … Read More