Nananalaytay sa dugo!

Shooting-Range-Thumb

ANG KABUTIHAN, sabi ng matatanda ay nasa dugo. Kaya mayroon tayong mga kasabihang gaya ng “kung ano ang puno ay siya rin ang bunga” at “ang puno ng saging kailan man ay hindi magbubunga ng … Read More