Mapanganib na Paraiso

Shooting-Range-Thumb

SABI SA isang television advertisement na inilabas noon ng gobyerno ay “It’s more fun in the Philippines!” Sumikat ang mga katagang ito lalo na sa panahon ng tag-init sa Pilipinas o summer. Kaya naman ngayong … Read More

Dalawang Mukha ng Kasinungalingan

Shooting-Range-Thumb

NGAYONG PANAHON ng Mahal na Araw ay napapanahon ang pangingilin, paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang lipunan natin ay nababalot ng pagkukunwari at kasinungalingan sa napakaraming aspeto. Ang gobyernong … Read More

Gawad Katapatan (Batch 18)

Shooting-Range-Thumb

MULING NAGBIGAY ng pagkilala ang programang Wanted Sa Radyo sa mga matatapat nating mga kapatid sa kalsada na walang pag-aalinlangang nagsosoli ng mga mahahalagang gamit o bagay na kanilang napulot. Kaya noong April 4, 2014, … Read More