Ang PhilHealth SHInES

SA PAMBANSANG Linggo ng Edukasyon na ginagawa kada taon, nais po naming ipaalam ang ginagawang pagbabahagi ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa pagpapalaganap ng kaalaman patungkol sa pansegurong kalusugan. Base sa eksperyensiya ng … Read More