Ayuda sa OFW

MAY MGA BANSA po na bawal magpadala ng mga OFW. Pero alam n’yo po bang ito ang pinagmumulan ng corruption?  Kapag alam ng mga taga-Immigration o POEA na mahigpit ang pagpapadala ng OFW sa ilang bansa, sinasamantala nila iyon para makotongan ang mga bumibiyaheng Pinoy na alam nilang pupunta sa mga bansang iyon. ‘Di po kaya mas mabuting alisin na ‘yang ban na ‘yan sa pagpapadala ng mga Pinoy sa ilang bansa?     — Jericho mula dito sa Jordan

TOTOO ‘YAN. HABANG dumadami ang mga regulasyong naghihigpit, lalo na sa mga OFW, lalong dumarami ang pagkakataon para sa katiwalian. Kaya nga kung may political will lang ang pamahalaan, hindi na talaga kailangan pa ang karagdagang batas. Ang problema lagi ay sa pagpapatupad ng batas.

Tungkol naman d’yan sa ban o pagbabawal ng deployment sa ilang bansa, babanggitin ko ang bagong batas tungkol sa bagay na ‘yan. Ito ay ang RA 10022 na nag-amyenda sa Magna Carta for OFWs, partikular ang Section 3 nito. Itinatadhana ngayon na ang bawat bansa ay ise-certify ng ating pamahalaan kung maayos o ‘di maayos ang trato sa ating mga OFW. Noong Nov. 30, 2010 pa ang deadline nito. Kapag na-certify ng gobyerno natin na okey naman ang trato sa migrante ng isang bansa, dito’y pahihintulutan ang deployment. Kung maraming kaso ng abuso at pagmaltrato sa ating mga OFW, ipapataw ang ban o pagbabawal sa deployment ng mga manggagawa rito.

Magiging problema ito sa mga bansa sa Middle East, kung saan napakaraming ulat hinggil sa mga pagpatay, panggagagahasa, pananakit at pang-aabuso sa ating mga kababayan, lalo na sa mga DH. Ihalimbawa natin ang Saudi. Dito’y mayroong halos 1.8 milyong mga Pinoy. Sa bilang na ito, halos 600,000 ang domestic helper. Dito’y maraming ulat tungkol sa mga pang-aabuso sa DH. Ipagpalagay na magbaba ang gobyerno natin ng ban o pagbabawal sa deployment, ano ang mangyayari roon sa 1.2 milyon pa na nagtatrabaho roon at hindi naman mga DH? Kabilang d’yan ang mga skilled workers tulad ng mga engineer, mga plumber, atbp. na matatagal na ring nagtatrabaho roon? Eh. ‘di pauuwiin na rin natin sila at ‘di na tayo magpapadala roon? Kung sasabihin namang pipiliin na lang ang trabaho na puwedeng payagan, wala naman ito sa batas sapagkat ang ban ay para sa buong bansa.

Paano kaya ito — POEA? DOLE? DFA?

LIBRENG PAYO! I-TEXT N’YO AT SASAGUTIN KO!

Maaari n’yo ring i-text ang inyong mga katanungan na may kinalaman sa OFW o iba pang usaping legal sa:

PM <space> saklolaw <space> ang inyong katanungan at i-send sa 2948 (for Globe, Smart and Sun users)

O kaya’y mag-e-mail sa omecandazo@yahoo.com

By Atty. Ome Candazo

LIBRENG PAYO! I-TEXT N’YO AT SASAGUTIN KO!

Maaari n’yo ring i-text ang inyong mga katanungan na may kinalaman sa OFW o iba pang usaping legal sa:

PM <space> saklolaw <space> ang inyong katanungan at i-send sa 2948 (for Globe, Smart and Sun users)

O kaya’y mag-e-mail sa omecandazo@yahoo.com

By Atty. Ome Candazo

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.